Dlaczego GIS?

1Gromadzi i porządkuje informacje oraz łączy je w przestrzenii

2Umożliwia wizualizację oraz analizę danych

3Wspiera podejmowanie strategicznych decyzji