Geoportale

Geoportale

Geoportal to aplikacja umożliwiająca przeglądanie informacji przestrzennych dotyczących danego obszaru za pomocą przeglądarki internetowej. Informacja o charakterze przestrzennym pogrupowane są w warstwy tematyczne. Użytkownik portalu decyduje o tym, które warstwy chce wyświetlić i przejrzeć. Geoportale są interesującym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które chcą udostępniać informacje klientom dotyczące np. lokalizacji sieci dystrybucji produktów i usług czy dostępności przedstawicieli handlowych. Geoportal jest także doskonałą platformą do wymiany informacji w przedsiębiorstwie między różnymi placówkami lub działami w strukturach.

Geoportal – korzyści

[dropcap]A[/dropcap] Prezentowanie wielu informacji dotyczących jednostki administracyjnej czy przedsiębiorstwa (rozwijanie integralności obszaru)

[dropcap]B[/dropcap] Gromadzenie danych pochodzących z różnych referatów urzędów miast, gmin czy działów przedsiębiorstw w jednej, wspólnej bazie danych

[dropcap]C[/dropcap] Wymienność informacji między różnymi jednostkami organizacyjnymi urzędów i przedsiębiorstw bez konieczności bezpośredniego kontaktu ich pracowników

[dropcap]D[/dropcap] Możliwość uzyskania informacji dotyczących miasta, gminy czy firmy bez konieczności wizyty w danej placówce (np. przeglądanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego)

[dropcap]E[/dropcap] Wskazywanie zagrożeń środowiskowych, możliwości inwestycyjnych i potrzeb infrastrukturalnych jednostek administracyjnych i firm