Szkolenia

Szkolenia

[dropcap]A[/dropcap] Większość firm gromadzi dane, które można wizualizować na mapie. Jednak brak świadomości tego faktu, wiedzy na temat systemów GIS i odpowiednich narzędzi powoduje, że zebrane dane przestrzenne nie są wykorzystywane w procesie wspierania podejmowania decyzji. Celem przeprowadzanych przez nas szkoleń jest budowanie świadomości i umiejętności wykorzystania narzędzi GIS w pracy managerów, którzy każdego dnia podejmują strategiczne dla ich przedsiębiorstw decyzje niejednokrotnie w oparciu o szczątkową wiedzę. Systemy GIS pozwalają na uporządkowanie danych i wyciągnięcie wniosków, które zmniejszą ryzyko podjęcia błędnych decyzji.

[dropcap]B[/dropcap] Uczestnicy naszych szkoleń nabywają umiejętności budowania od podstaw Systemów Informacji Geograficznej oraz wizualizacji w nich danych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo. Szkolenia dostarczają podstawową wiedzę na temat GIS, a także zasad przetwarzania i pozyskiwania danych w środowisku aplikacji GIS. W trakcie trwania kursu użytkownik zapozna się z rodzajami danych przestrzennych wykorzystywanych w GIS, nauczy się tworzyć te dane, nadawać im odpowiednie układy współrzędnych, edytować je, wizualizować w celu stworzenia kompozycji mapowej i wyciągać wnioski na podstawie przeprowadzonych analiz przestrzennych.

[dropcap]C[/dropcap] Nasze szkolenia szczególnie skierowane są do firm, które chcą podwyższyć wyniki sprzedaży. Szczególnie ma ten fakt zastosowanie w przypadku sprzedaży nieruchomości, poszukiwania nieruchomości czy procesach ekspansji przedsiębiorstwa. Każdy dobry sprzedawca wie, że skuteczna sprzedaż polega na poznaniu i zrozumieniu potrzeb Klienta i w konsekwencji na odpowiednim zaspokojeniu tych potrzeb.  Dlatego oprócz prezentacji cech danego produktu warto skupić się na dokładnej wizualizacji jego otoczenia spełniającego również wiele kluczowych potrzeb nabywców. Uczestnicy naszych szkoleń nauczą się jak stworzyć w w aplikacji GIS przejrzystą mapę otoczenia nieruchomości oraz jak zaznaczać na niej istotne punkty i treści. Wygenerowaną mapę będzie można wykorzystać w procesie sprzedaży.

[dropcap]D[/dropcap] Uczestnicy naszych szkoleń oprócz wiedzy i umiejętności zastosowania systemów GIS otrzymują pakiet danych, możliwość konsultacji po przeprowadzonym szkoleniu i uczestnictwa w kolejnych cyklach szkoleń na preferencyjnych warunkach.