Geomarketing

Geomarketing

Geo + marketing oznacza  tworzenie analiz ekonomicznyc z wykorzystaniem wizualizacji danych na mapie, które do tej pory mogły być poddawane tylko analizom w tabelach np. w excelu.  Systemy GIS umożliwiają przejrzyste rozmieszczenie danych na mapie, co pozwala spojrzeć na nie z innej strony. Geomarketing daje nowe, dodatkowe narzędzie analizy, co wpływa na lepsze wyciąganie wniosków i zwiększa skuteczność podejmowanych decyzji.

[dropcap]A[/dropcap]

Analizy mikrootoczenia przedsiębiorstwa

 

Analiza klientów np. segmentacja klientów przedstawiona w postaci map i baz danych pokazująca lokalizację obecnych klientów firmy oraz ich demograficzne charakterystyki. Mapa stanowić może narzędzie analizy podczas efektywnego wdrażania kampanii reklamowych

Analiza rozmieszczenia konkurencji i jej wpływ na przedsiębiorstwo

Mapy lokalizacji dostawców i pośredników – optymalizacja struktur dystrybucji produktów

Mapy placówek własnych firmy; eliminacja tzw. kanibalizmu wewnętrznego przedsiębiorstw.

[dropcap]B[/dropcap]

Analizy makrootoczenia przedsiębiorstwa

Analiza otoczenia technicznego placówek przedsiębiorstwa dotyczącego sieci uzbrojenia terenu, dostępności logistycznej. Wsparcie w wyborze odpowiednich lokalizacji dla nowych inwestycji przedsiębiorstwa.

Analiza demograficzna – opracowanie map rozmieszczenia i charakterystyk zakupowych potencjalnych klientów

Analiza społeczno-kulturowa – opracowanie map rozmieszczenia grup społecznych i subkultur interesujących z punktu widzenia produktów przedsiębiorstwa

Analiza czynników przyrodniczo-ekologicznych – opracowanie map dostępności surowców, kosztów energii czy ograniczeń środowiska

[dropcap]C[/dropcap]

Analiza produktu

Analiza produktu to badanie czy w popycie na produkt zachodzą przestrzenne trendy. Wynik analizy wspiera decyzje dotyczące wdrażania kampanii reklamowych na danym obszarze

Analiza klientów – oznacza dzielenie klientów i dobór ofert handlowych pod względem geograficznym np. wyższe ceny ubezpieczeń na terenach zalewowych

Analiza dystrybucji – wyznaczanie map optymalnych stref sprzedaży dla przedstawicieli, ograniczanie kanibalizmu wewnętrznego, ocena przestrzenna nowych punktów sprzedaży pod kątem możliwości przyciągnięcia klienta

Analiza sprzedaży – opracowanie map efektywności kampanii promocyjnych, tworzenie map statystycznych na podstawie danych GUS (demografia, zasobność portfela klienta), analizy na bazie kodów pocztowych (skąd jest klient i jakie produkty kupił)