Systemy GIS

Systemy GIS

[dropcap]A[/dropcap] Żyjemy w czasach rozwoju komputerowego i ciągłej innowacji. Rynek wymusza na nas ciągły rozwój, ciągłe udoskonalenia. Wygrywają najlepsi, najskuteczniejsi i ci którzy wdrażają nowe technologie podążając za nowymi trendami. Żyjemy w czasach dynamicznego rozwoju informatyki, która ciągle wkracza w nowe dziedziny życia.

[dropcap]B[/dropcap] Technologia Systemów Informacji Geograficznej (GIS – Geographic Information System) umożliwia połączenie dowolnych informacji z konkretnymi punktami w przestrzeni i wyświetlenie ich na mapie. Przejrzystość i łatwość przeglądania danych gwarantuje ich podział na grupy i warstwy tematyczne. System GIS nie tylko gromadzi informację ale pozwala na wszechstronną ich analizę i wizualizację w postaci cyfrowych, dynamicznych map. Właściwości systemów GIS sprawiają, że są one doskonałym narzędziem do zarządzania informacją, którą można odnieść do przestrzeni geograficznej czyli w praktyce do 80% wszystkich informacji gromadzonych i przetwarzanych w instytucjach i przedsiębiorstwach.

[dropcap]C[/dropcap] System Informacji Geograficznej to szersze pojęcie obejmujące: zgromadzone w bazach danych informacje, sprzęt komputerowy, rozwiązania sieciowe, aplikacje komputerowe i internetowe oraz specjalistów obsługujących system. System GIS budowany jest pod kątem danego zagadnienia lub potrzeb przedsiębiorstwa. Dlatego mówimy: „GIS-u się nie kupuje, GIS się tworzy”. Proces wdrożenia systemu GIS w przedsiębiorstwie lub jednostce administracji publicznej obejmuje szereg kroków, z których najważniejsze to: wywiad dotyczący potrzeb klienta i możliwych do zgromadzenia danych, budowa infrastruktury technicznej (stanowiska komputerowego, serwera, bazy danych, uruchomienie aplikacji desktopowych i internetowych), gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja danych zasilających system, praca na systemie i ewentualna korekta wprowadzonych rozwiązań, przeszkolenie specjalistów zarządzających systemem. Jak wynika z powyższego tworzenie systemu GIS jest procesem ciągłym i wymaga okresowej lub stałej współpracy pomiędzy twórcami systemu i jego użytkownikami.

[dropcap]D[/dropcap] Systemy GIS mają właściwości porządkujące dlatego sprawdzają się wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba zarządzania rozproszonym majątkiem. Stanowią doskonałe rozwiązanie dla: firm infrastrukturalnych takich jak przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowe, elektroenergetyczne (zarządzania siecią, wspomaganie prowadzenia napraw i budowy nowych odcinków sieci, identyfikacja odbiorców), firm sieciowych z wieloma placówkami takich jak hotele czy markety (zarządzanie nieruchomościami, pozyskiwanie nowych, ocena sprzedaży poszczególnych punktów handlowych, rozmieszczenie na tle konkurencji i sieci własnych placówek). Systemy GIS świetnie sprawdzają się również tam, gdzie ważne jest uzyskanie szybkiej informacji o terenie np. w sytuacjach akcji ratowniczych prowadzonych przez jednostki straży pożarnej, pogotowia czy działań służb porządkowych.