Ocena lokalizacji inwestycji

Ocena lokalizacji inwestycji

[dropcap]A[/dropcap] Wybór odpowiedniej lokalizacji dla nowej inwestycji to klucz do jej sukcesu. W krajach Zachodnich stosowanie technologii GIS do analiz lokalizacji i jej otoczenia jest obecnie standardem. Analiza danych przestrzennych z zastosowaniem narzędzi GIS pozwala na określenie atrakcyjności danego terenu ze względu na przyjęte kryteria co prowadzi do wyboru optymalnej lokalizacji dla inwestycji spośród wielu rozważanych.

[dropcap]B[/dropcap] W prowadzonych przez naszą Firmę procesach oceny lokalizacji stosujemy schematy postępowania odpowiednio dobrane do potrzeb Klienta. Proces rozpoczynamy od wywiadu z Klientem dotyczącego korzyści jakie zamierza czerpać z inwestycji w nowej lokalizacji. Wybór odpowiednich kryteriów i mechanizmów analizy pozwoli osiągnąć efekt najbardziej spełniający oczekiwania Klienta.  Następnym etapem jest dobór odpowiednich ilościowo i jakościowo danych, które umożliwią przeprowadzenie analizy. W zależności od przyjętych kryteriów analizy mogą to być dane dotyczące dostępności komunikacyjnej, liczby mieszkańców, lokalizacji konkurencji, lokalizacji terenów zielonych i rekreacyjnych, lokalizacji obiektów uciążliwych, lokalizacji szkół i przedszkoli czy dostępności do urządzeń infrastrukturalnych (dróg, lotnisk, sieci uzbrojenia terenu itp). Efektem prac są opracowane mapy atrakcyjności lokalizacji, które pozwalają na wskazanie obszarów najlepiej spełniających kryteria przestrzenne dla nowej lokalizacji. Ocenę atrakcyjności lokalizacji przeprowadzamy dwukierunkowo. Analizujemy atrakcyjność lokalizacji wybranych przez klienta lub wskazujemy optymalne lokalizacje pod inwestycję na całym badanym obszarze.

[dropcap]C[/dropcap] Realizowane przez nas analizy atrakcyjności lokalizacji mają zastosowanie we wszystkich procesach ekspansji przedsiębiorstw. Zastosowanie systemów GIS pozwala na wskazanie idealnej lokalizacji dla nowej placówki firmy, co pozwoli zwiększyć uzyskiwane przez nią dochody.

[dropcap]D[/dropcap] Ocena lokalizacji to analiza skierowana także do uczestników rynku nieruchomości: deweloperów szukających nowych lokalizacji pod inwestycje mieszkaniowe czy biur nieruchomości chcących w atrakcyjny sposób przedstawić otoczenie nieruchomości i optymalnie dobrać ich ceny z uwzględnieniem atrakcyjności lokalizacji. Uczestnikiem rynku nieruchomości jest także „zwykły Kowalski” poszukujący odpowiedniego miejsca do życia. W tym przypadku atrakcyjną lokalizacją będzie przestrzeń, która zapewnia ciszę, dostęp do terenów rekreacyjnych, doskonałą komunikację z innymi częściami miasta ale także inne elementy decydujące o wygodzie życia takie jak: sklepy i centra handlowe, szkoły przedszkola czy miejsca rozrywki zlokalizowane w okolicy. Stosowane przez naszą Firmę rozwiązania GIS stanowią również odpowiedź na jego potrzeby.