Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacje powykonawcze

[dropcap]A[/dropcap]

Cel inwentaryzacji

Według Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, aby dokonać odbioru postawionego budynku należy złożyć w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy. Art. 57 niniejszej ustawy mówi, że do zawiadomienia należy dołączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. To nic innego jak wykonana przez geodetę mapa zasadnicza z naniesionym nowym budynkiem (budowlą) wraz z doprowadzonymi do niego sieciami uzbrojenia terenu (np. wody, prądu, gazu, kanalizacji).

[dropcap]B[/dropcap]

Uwaga!

Przy wykonywaniu przyłączy mediów do budynków należy pamiętać, że według ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne „Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem”.

Warto również pamiętać, aby wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zlecić wcześniej niż planuje się końcowy odbiór domu. Czas oczekiwania na dokumenty – około 4 tygodni – pokryje się wówczas z czasem prowadzenia prac wykończeniowych.

[dropcap]C[/dropcap]

Dodatkowo…

Możliwe jest również wykonanie i przekazanie zleceniodawcy mapy numerycznej w formacie pliku *.dwg zgodnego ze standardem AutoCAD.

Wykonujemy ponadto inwentaryzację powierzchni użytkowej budynków. Operaty zawierające pomierzoną powierzchnię wszystkich pomieszczeń wykonywane są według obowiązujących aktualnie norm.