Mapy numeryczne

Mapy numeryczne

[dropcap]A[/dropcap]

Czym są mapy numeryczne?

Mapa numeryczna to innymi słowy mapa w formie cyfrowej. Składać się ona może z danych rastrowych oraz wektorowych. Dane rastrowe to np. skany map papierowych lub zdjęcia satelitarne a dane wektorowe to edytowalne obiekty w postaci punktów, linii lub poligonów.

Mapy przygotowane w ten sposób niosą za sobą wiele korzyści od możliwości stałej edycji jej treści, precyzyjnych obliczeń, wysokiej jakości, możliwości skalowania mapy prezentowanej w sposób ciągły.

Mapa numeryczna posiada cechy mapy zasadniczej z możliwością dodawania i odejmowania warstw tematycznych.

[dropcap]B[/dropcap]

W jaki sposób powstają mapy numeryczne?

Mapa numeryczna często powstaje na podstawie opracowania istniejących danych w formie papierowej. Mogą to być analogowe sekcje mapy zasadniczej lub arkusze mapy ewidencyjnej. Wówczas mapy te zostają zeskanowane a ich obrazy poddane są kalibracji aby otrzymały odpowiedni układ współrzędnych. Następnie takie dane poddaje sie digitalizacji czyli przetwarza sie je na formę danych wektorowych. Często jednak aby osiągnąć większą dokładność wprowadza się do systemu dane z pomiaru bezpośredniego. Wówczas opracowane dane terenowe dają bardzo wiele możliwości. Bardzo efektownym i bogatym źródłem informacji są zdjęcia satelitarne lub lotnicze. Dają one szerokie możliwości interpretacji i prezentacji danych.

[dropcap]C[/dropcap]

Dlaczego mapy numeryczne mają przewagę nad tradycyjnymi?

Mapa w formie elektronicznej ma przewagę nad mapą analogową ze względu na jej możliwości edycji danych w zależności od potrzeb, wyróżniania ważnych elementów, doboru wyświetlanych warstw tematycznych oraz wykonywanie obliczeń długości, powierzchni itp.

Mapę numeryczną przekazujemy zleceniodawcy w formacie zgodnym z AutoCAD (*.dwg). Przygotowujemy również wydruki opracowanych map w dowolnej skali.