Wytyczenia budynków i sieci

Wytyczenie budynków i sieci

[dropcap]A[/dropcap]

Czym jest?

wytyczenie budynku 4Budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. przyłącza mediów do budynku) podlegają obowiązkowi wytyczenia geodezyjnego.Tyczenie polega na wskazaniu na gruncie miejsca położenia charakterystycznych punktów budynku czy też sieci uzbrojenia terenu i wykonuje się je przed rozpoczęciem prac budowlanych. Jednak przed wytyczeniem budynku inwestor powinien zadbać o usunięcie wierzchniej warstwy ziemi (humusu) z placu budowy.

[dropcap]B[/dropcap]

  Cel i metoda

Usytuowanie obiektów w terenie wykonuje się zgodnie zatwierdzonymi przez odpowiedni urząd planami zagospodarowania działki i projektem architektoniczno-budowlanym (rzut fundamentów, rzut parteru), z zachowaniem przewidzianych w tejże dokumentacji odległości względem innych obiektów oraz granic nieruchomości. Tyczenie zatem ma na celu przeniesienie projektowanych wymiarów i odległości z projektu w teren.

W przypadku stawiania budynków zwykle tyczy się narożniki lub osie ścian oraz wskazuje się wysokość poziomu podłogi parteru (tzw. zero budowy). Decyzję o tym co geodeta ma tyczyć powinien podjąć kierownik budowy. Stabilizacja osi ścian odbywa się poprzez wbicie gwoździ w zaniwelowane na jednym poziomie deski przymocowane do wbitych w ziemię pali (zwanych profilami lub ławami) odsuniętych od nowo powstającego obiektu.

[dropcap]C[/dropcap]

Wpis do dziennika budowy

Efektem wytyczenia budynku lub obiektu budowlanego oprócz wyniesionych punktów w terenie jest odpowiedni wpis do dziennika budowy przez uprawnionego geodetę stanowiący podstawę do rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji.

[dropcap]D[/dropcap]

Podsumowanie!

Etapy realizacji prac
1) przekazanie przez Inwestora projektu budowlanego oraz mapy z planem zagospodarowania działki
2) przygotowanie danych do wyznaczenia obiektu w terenie
3) wytyczenie obiektów w terenie
4) wpis do dziennika budowy