Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych

[dropcap]A[/dropcap]

Czym jest mapa do celów projektowych?

Wszystkie inwestycje wymagające pozwolenia na budowę zarówno małego domu, wielkiej hali, drogi czy sieci uzbrojenia terenu wymagają wcześniejszego projektu wykonanego na aktualnej mapie zasadniczej zwanej mapą do celów projektowych.

Mapa ta potrzebna jest projektantowi m.in. przy sporządzaniu planu zagospodarowania działki, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę.

Na mapie tej znajdziemy wszystkie potrzebne informacje do zaprojektowania inwestycji a mianowicie o granicach działek, budynkach, sposobie użytkowania gruntów i innych obiektach sytuacyjnych (takich jak drogi, mosty, rzędne terenu..), podziemnych i naziemnych elementach uzbrojenia terenu. Na mapie ujawnia się również informacje o ewentualnych służebnościach gruntowych.

[dropcap]B[/dropcap]

Jak powstaje?

Mapa do celów projektowych powstaje przez aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej w obszarze planowanej inwestycji. Odbywa się to na podstawie materiałów otrzymanych z Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego oraz pomiaru terenowego wykonywanego przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Aktualność takiej mapy jest potwierdzana przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zatwierdzona przez Prezydenta Miasta lub Starostę.

Wykonujemy opracowania wielkoobszarowe jak również dla pojedynczych działek budowlanych.

[dropcap]C[/dropcap]

Mapa analogowa czy numeryczna?

Mapy wykonujemy w dwóch wariantach zależnie od wymagań klienta lub projektanta:

  • mapy analogowe (zaktualizowana kopia mapy na papierze)
  • mapy cyfrowe (wykonane w formie pliku *.dwg wektorowe obrazy które można wydrukować na papierze)

Obie formy są przyjmowane przez urzędy i mogą być wykorzystane do wykonania procesu inwestycyjnego. Mapa cyfrowa ułatwia jednak procesy projektowe, choć jej cena różni się od mapy analogowej. Polecana jest w przypadku większych inwestycji, przy której projekty są wykonywane przy użyciu zaawansowanych narzędzi jak np AutoCad.