Badanie stanu prawnego

 Badanie stanu prawnego

aspekty prawne

[dropcap]A[/dropcap]

Czym jest badanie stanu prawnego?

Stan prawny nieruchomości jest to ogólnie rzecz biorąc prawo do nieruchomości czyli prawo własności, które powinno być ujawnione w księdze wieczystej (KW).

Badanie stanu prawnego nieruchomości polega na określeniu właściciela lub innych osób, którym przysługują prawa do danej nieruchomości. Dokładniej analizując celem badania stanu prawnego jest ustalenie czy nasza nieruchomość lub nieruchomość którą planujemy zakupić ma uregulowany stan prawny.

[dropcap]B[/dropcap]

Trzy stany

Badając stan prawny musimy rozróżnić terminy:

  • Stan ewidencyjny to aktualne informacje z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) dotyczące działki.
  • Stan prawny ujawniony w księdze wieczystej to informacje z Sadu Rejonowego mówiące o właścicielu nieruchomości
  • Stan faktyczny czyli rzeczywista sytuacja w jakiej się znajdujemy.

Gdy mówimy że nieruchomość ma uregulowany stan prawny tzn. że powyższe trzy stany są ze sobą zgodne. Jednak zdarzają się sytuacje, że np. użytkownikiem działki jest osoba inna niż właściciel przedstawiony w księgach lub numer działki w KW nie odpowiada danym z ewidencji.

Wówczas przeprowadzić należy badanie stanu prawnego polegające na weryfikacji danych w KW, innych dokumentach potwierdzających własność, EGiB, katastru itp. a po określeniu aktualnego stanu jego regulację czyli doprowadzenie do zgodności wszystkich trzech stanów.

[dropcap]C[/dropcap]

Planujesz kupno działki?

Dla osób dopiero planujących zakup nieruchomości dodatkowo warto jeszcze przeprowadzić dochodzenie w zakresie

  • obciążeń nieruchomości czyli np. hipotek, roszczeniach osób trzecich, ustanowionych służebności gruntowych, przesyłu czy drogi koniecznej ponieważ nabywca nieruchomości obciążonej odpowiada za zobowiązania z niej wynikające.
  • przygotowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub czy wydano decyzję o warunkach zabudowy. Plan zagospodarowania przesądza o przeznaczeniu nieruchomości oraz może również ustalać linie zabudowy, wskaźniki intensywności zabudowy itp. Można z niego wywnioskować informacje o planowanej zabudowie w sąsiedztwie
  • innych utrudnień np. istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego, zainteresowań archeologicznych czy podlegania nieruchomości poszczególnym przepisom dotyczącym ochrony środowiska